Cynghorwyr

Cyngor Rhosybol

Mae’r Cyngor Cymuned yn cyfarfod yng Nghanolfan Cymuned Rhosybol ar Nos Lun cyntaf y mis, yn eithrio Mis Awst ac Ionawr

Mae dau ward yn Rhosybol :-

‘Rhosybol’ –   sy’n cynnwys pentref Rhosybol ac ardal Rhosgoch gyda 7 aelod yn cynrhychioli’r ardal yma :

Aelodau Rhosybol:

Ceri Jones

Rhian Hayes

Aled Morris Jones

Gwilym Richard Morris

Wendy Ann  Morris Griffiths

Carol Ann Jones

ac ‘Llandyfrydog’ –   sy’n cynnwys Parc a Penygraigwen gyda 3 aelod yn cynrychioli’r ardal yma :

Gwynfor Owen

Debra Griffiths

Huw Morgan Edwards